miercuri, 18 februarie 2009

Catalog Semne / Artemis

http://www.semneartemis.ro/catalog.pdf


EDITURA ARTEMIS

A fost înfiinţată în anul 1991.
Principa lele domenii tematice abordate
sunt: istoria universală, istoria
cul turii şi civilizaţiei, reli gie, artă plastică,
medicină. Un loc important îl
ocupă, de asemenea, dicţionarele.
Încă de la început, intenţia editorilor
a fost de a oferi lucrări de bună calitate,
traduceri fidele ale unor opere de
va loare din patri moniul cultural universal,
care se adresează unui public larg şi
îşi gă sesc locul în orice bibliotecă. Totodată,
o preocupare perma nentă a
Editurii Artemis este aceea de a stabili
pre ţuri de vânzare cât mai scăzute,
făcând astfel accesibile cărţile sale
tuturor cititorilor.
În cei peste cincisprezece ani de exis -
tenţă, editura şi-a căpătat un bineme -
ritat renume, fiind prezentă la ediţiile
Târgurilor interna ţionale de carte organizate
la Bucureşti, precum şi la Târgul
de carte „Gaudeamus“ din fiecare an.
Editura îşi propune ca în viitor să-şi
îmbogăţească aria tematică, încercând
să răspundă preferinţelor cititorilor săi.


EDITURA SEMNE

A fost fondată în anul 1994.
În cei doisprezece ani de acti -
vitate, a publicat sute de titluri din
cele mai variate domenii tematice:
literatură tehnico-ştiinţifică, drept,
chimie, medicină, istoria României,
etnografie şi folclor, artă, beletristică
– poezie, proză, memorialistică
– dicţionare diverse, carte şcolară şi
multe altele.
De asemenea, a oferit şi oferă
celor interesaţi culegere şi tehno -
redactare computerizată, sca nare
şi prelucrare imagini alb-negru şi
color, precum şi tipărirea de mate -
riale publicitare (pos tere, pliante,
reviste, ziare etc.).
Aşa cum au remarcat şi criticii
de specialitate, o preocupare impor
tantă a editurii este – pe lângă
reeditarea marilor clasici – promovarea
lite raturii române con -
tem porane, atât autori consacraţi,
cât şi debutanţi.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Foarte buna editura!!!!