luni, 23 martie 2009

Editura Polirom – oferta săptămînii
23 - 30 martie 2009Săptămâna 23-30 martie este ultima când mai puteţi comanda romanul Cum am devenit doamna Mao la preţul promoţional de 26.95 !


1. Amélie Nothomb
Drept de viaţă şi de moarte
Traducere din limba franceză de Maria Zârna

Colecţie: Biblioteca Polirom. Seria de autor „Amélie Nothomb”
Domeniu: Literatură franceză/Literatură universală
Pret: 22.95 lei

Amuzant şi spumos precum şampania, Drept de viaţă şi de moarte (2008), cea de-a şaptesprezecea carte a lui Amélie Nothomb, abordează într-o manieră originală problema uzurpării identităţii. Nedezminţindu-şi stilul direct şi ironic, scriitoarea belgiană ne pune din nou în faţa unei întrebări neliniştitoare: „Ce faci atunci cînd un necunoscut moare pe neaşteptate la tine acasă?“. Răspunsul pe care ni-l oferă protagonistul romanului, Baptiste Bordave, este absolut surprinzător, dînd intrigii cu accente poliţiste o turnură neobişnuită şi incitantă. Hotărît să devină cu orice preţ Olaf Sildur, se instalează în vila de lux a acestuia, savurîndu-şi libertatea, delectîndu-se cu cea mai fină şampanie şi bucurîndu-se de compania încîntătoarei soţii a lui Olaf. Dar această existenţă paradiziacă este plină de riscuri, iar demascarea se poate produce în orice clipă, mai ales că trecutul şi profesia lui Olaf Sildur sînt învăluite în mister.

De aceeasi autoare la Polirom:
Igiena asasinului, Uimire şi cutremur, Metafizica tuburilor, Mercur, Antichrista, Dicţionar Robert de nume proprii, Sabotaj din iubire, Biografia foamei, Cosmetica duşmanului, Catilinarele, Acid sulfuric, Peplum, Atentat, Jurnalul Rîndunicii, În necunoştinţă de cauză şi Combustibilii.


2. Nora Iuga
Hai să furăm pepeni
Ediţie cartonată

Colecţie: Fiction Ltd
Domeniu: Literatură română
Pret: 32.95 lei

Romanul Norei Iuga este un du-te-vino captivant între dezbaterea din jurul fetiţei de 11 ani, însărcinată în luna a şasea şi întîmplări autobiografice. Sînt astfel narate întîmplări savuroase ori cutremurătoare, pretext al unor reflecţii uneori amare, alteori apologetice, memorialistica întîlnindu-se în mod fericit cu ficţiunea. „Fluxul conştiinţei”, deşi prezent, nu înlocuieşte intriga, romanul nefiind unul „intelectualizant”, ci unul în care filonul de autentic prozator al Norei Iuga transpare fără străduinţă.

Nora Iuga, poetă, prozatoare şi traducătoare, membră a Uniunii Scriitorilor din România. În 2007, a primit Premiul Friedrich-Gundolf, oferit de Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, o recompensă care se acordă tuturor celor care contribuie la răspîndirea culturii germane în lume. A tradus din August Strindberg, E.T.A. Hoffman, Nietzsche, Knut Hamsun, Barbara Bronnen, Elfriede Jelinek, Herta Müller, Ernst Jünger, Oskar Pastior, Günter Grass, Aglaja Veteranyi.3. Nadia Anghelescu
Identitatea arabă
Istorie, limbă, cultură


Colecţie: Plural. M
Domeniu: Istorie/Religie, teologie
Pret: 35.95 lei

O carte necesară celor interesaţi de cultura şi civilizaţia arabă!

Lucrarea abordează coordonatele fundamentale ale culturii şi vieţii arabe: istorie şi civilizaţie, limbă şi cultură, literatură şi imagologie, de la discursul de autolegitimare al lui al-Jahiz pînă în zilele noastre, cînd organizaţiile de prestigiu (cum ar fi Liga Arabă) fac eforturi considerabile pentru reîntregirea unităţii limbii şi culturii arabe.

Din cuprins: Arabii din vechime: beduini şi vorbitori de arabă • Începuturile Islamului şi cuceririle arabe. Arabizarea • Arabi şi străini în Imperiul Arabo-islamic • Discursul de autolegitimare: al-Jahiz • Mituri identitare • Cultura arabă şi cultura arabo-islamică • Cultura şi limba arabă după dezmembrarea Imperiului Arabo-islamic • „Renaşterea” culturii arabe • Arabii şi „arabismul” în Imperiul Otoman • Limba arabă în vremurile moderne • Pe scurt, despre arabi şi cultura arabă în epoca mondializării

Nadia Anghelescu este profesor doctor la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti şi directorul Centrului de Studii Arabe din cadrul aceleiaşi universităţi. Dintre volumele publicate menţionăm Limbaj şi cultură în civilizaţia arabă (Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986) şi Introducere în islam (Editura Enciclopedică, 1993).4. Marius Oprea
Şase feluri de a muri
Prefaţă de Zoe Petre

Colecţie: Ego-grafii
Domeniu: Memorii, jurnale, corespondenţă
Pret: 27.95 lei

Volumul lui Marius Oprea evocă poveştile unor oameni care au fost, existenţa lor fiind atestată de arhive şi biografii îndosariate.

Autorul îşi depăşeşte rolul de simplu evocator al unor întîmplări mai mult sau mai puţin îndepărtate, încercînd să devină contemporan cu eroii săi, punîndu-se în imediata lor apropiere şi simţind alături de ei răsuflarea rece a morţii. Planul general al cărţii este lupta disperată a Securităţii de a anihila manifestările – de multe ori inocente, avînd în vedere tinereţea unor personaje – spiritului liber, pregătit să-şi asume consecinţele nesupunerii faţă de doctrina tăcerii, a îndurării nedreptăţii şi a orînduirii sociale strîmbe impuse de totalitarismul comunist.

Marius Oprea este preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi fost consilier al primului-ministru pe probleme de securitate naţională. De acelaşi autor, la Editura Polirom au apărut: Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente. 1949-1989 (2002, premiată de Asociaţia Editorilor din România pentru cea mai bună carte de istorie a anului); Ziua care nu se uită. 15 noiembrie 1987, Braşov (în colaborare cu Stejărel Olaru, 2002); Securiştii partidului. Serviciul de cadre al PCR ca poliţie politică. Studiu de caz: arhiva Comitetului Municipal de Partid Braşov (coordonator, 2002); Chipul morţii: dialog cu Vladimir Bukovski despre natura comunismului (2006); Bastionul cruzimii: o istorie a Securităţii (1948﷓1964) (2008).5. Anne Gregory
Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice
Traducere de Ioana Manole

Colecţie: Collegium. Relaţii publice şi publicitate
Domeniu: Comunicare, relaţii publice
Pret: 24.95 lei

Lucrarea arată cum poate fi iniţiat şi coordonat un program de relaţii publice astfel încît de el să beneficieze atît organizaţia care îl elaborează, cît şi publicurile cărora li se adresează. Numeroasele studii de caz, precum şi planul în zece puncte menit să asigure succesul campaniilor şi programelor de relaţii publice fac din acest ghid un instrument util pentru studenţii şi practicienii din domeniu, precum şi pentru manageri.

Din cuprins: Rolul relaţiilor publice în afaceri • Publicuri • Analiza PEST • Comunicarea pe internet • Opt reguli de aur pentru stabilirea obiectivelor • Obiective strategice şi tactice • Cunoaşterea publicurilor şi a mesajelor • Campaniile diferite necesită tactici diferite • Planificare temporală şi resurse • Măsurarea succesului • Beneficiile evaluării • Analiza mass-media

Anne Gregory, specialist pe strategii de comunicare şi deontologia relaţiilor publice, este director al Centre for Public Relations Studies de la Leeds Metropolitan University, consultant pentru South West Yorkshire Mental Health NHS Trust în probleme de comunicare şi editor consultant al seriei PR in practice, editate de Kogan Page. A mai publicat Planning and Managing Public Relations Campaigns (2000).6.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România
Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu, Andrei Muraru,
Liviu Pleşa, Sorin Andreescu


O istorie a comunismului din România
Manual pentru liceu

Volumul conţine DVD
Ediţia a II-a, revăzută


Colecţie: Hors Collection
Domeniu: Istorie/Manuale alternative
Pret: 25.95 lei

Volum apărut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului din România, cu sprijinul Fundaţiei KONRAD ADENAUER, al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti şi al Ambasadei SUA la Bucureşti.

Manualul dezbate subiecte precum economia, viaţa cotidiană, politica externă, rezistenţa şi disidenţa în timpul regimului comunist şi evenimentele din decembrie 1989.Volumul este însoţit de DVD, realizat de IICCR cu sprijinul Televiziunii Române şi al TVR Media. Intitulat „O zi la Televiziunea Română în 1988”, acesta
prezintă exemple de emisiuni difuzate în cele două ore de program al TVR din 1988. DVD-ul constituie o sursă istorică, prezentată în formă video.

Din cuprins: Comunismul în România interbelică • Preluarea puterii (1944-1947) • Partidul Comunist Român (1948-1989) • Instituţiile statului (1948-1989) • „Celălalt” în regimul comunist • Distrugerea societăţii civile şi represiunea politică • Monopolul ideologic • Economia • Viaţa cotidiană • Politica externă • Rezistenţă şi disidenţă în timpul regimului comunist • Anul 1989

Mihai Stamatescu, profesor de istorie la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” din Orşova.

Raluca Grosescu, coordonator al Departamentului Documentare şi Cercetare din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România.

Dorin Dobrincu, cercetător la Institutul „A.D. Xenopol”, coordonator al Comisiei Prezidenţiale Consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.

Andrei Muraru, cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România.

Liviu Pleşa, cercetător la Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii, membru al Comisiei Prezidenţiale Consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.

Sorin Andreescu, profesor de istorie la Şcoala nr. 165, Bucureşti.7. Gabriel Moser
Introducere în psihologia mediului
Traducere de Monica Salvan

Colecţie: Collegium. Psihologie
Domeniu: Psihologie
Pret: 29.95 lei

O lectură utilă pentru studenţii şi specialiştii în psihologie, precum şi pentru toţi cei interesaţi de o mai bună înţelegere a raportului cu mediul înconjurător!

Din cuprins: Scurtă istorie a disciplinei • Abordări şi cadru teoretic • Metodologie • Spaţiile private • Spaţiile de lucru • De la spaţiul public la mediul urban • Stresul în mediul urban • Diversitatea urbană şi urbanitatea • Mediul gobal şi problemele ecologice • Natura ca sursă de energie • Calitatea vieţii

Gabriel Moser, doctor în ştiinţe socioumane, profesor de psihologia mediului la Universitatea Paris Descartes, director al Laboratorului de Psihologie Experimentală din cadrul CNRS, preşedinte al International Association of People-Environment Relations. Dintre lucrările publicate menţionăm: Les relations interpersonnelles (1985), L’Agression (1987), Les stress urbains (1997), Espaces de vie: Aspects de la relation homme-environnement (coautor, 2003).8. Sorina Dănăilă (coordonator), Cristian Belei, Corina Gheorghiţă, Gabriela
Săndulescu, Lidia Stochiţoiu, Gabriela Şiclovan, Mihaela Tudose

Ghid pentru bacalaureatul bilingv francofon

Colecţie: Limbi străine
Domeniu: Limbi străine
Pret: 32.95 lei


Lucrarea vine în sprijinul elevilor care doresc să susţină bacalaureatul bilingv, dar şi al profesorilor care îi pregătesc.

Volum recomandat de Ambasada Franţei la Bucureşti!

Fiecare dintre cele şapte părţi corespunzătoare materiilor de bacalaureat – istorie, geografie, economie, matematică, fizică, chimie, biologie – conţine o secţiune introductivă în care se descriu aspectele ce trebuie avute în vedere la susţinerea probei respective, precum şi tipuri de subiecte asemănătoare celor din lista naţională. Pentru toate subiectele se oferă modele de tratare, care îi vor ajuta pe cei interesaţi să obţină un punctaj cît mai bun la examenele oficiale.

Sorina Dănăilă este director de cursuri la Centrul Cultural Francez din Iaşi, responsabil metodic şi organizatoare a filierei bilingve a Colegiului „Mihai Eminescu”.
De asemenea, este şef de proiect în cadrul Proiectului pilot de reformare a sistemului bilingv francofon în România. La Editura Polirom a mai publicat Examenele DELF/DALF, nivelurile A şi B (în colab., 2006) şi Limba franceză prin exerciţii de traducere (în colab., ed. I, 2006; ed. a II-a, 2008).


Editura Cartea Românească – oferta săptămînii
23 - 30 martie 20091.
Daniel Cristea-Enache
Timpuri noi

Colecţie: Critică şi Istorie literară
Domeniu: Teorie, istorie şi critică/Eseistică
Preţ: 39.95 lei

Timpuri noi este o carte despre literatura română pe care tocmai o citim. Daniel Cristea-Enache stabileşte, deja, un canon propriu, peste care cu greu se mai poate trece.

Daniel Cristea-Enache este conferenţiar universitar, consilier la Editura Polirom şi cronicar literar la revista România literară.Volume publicate: Concert de deschidere, prefaţă de C. Stănescu, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2001 (Premiul de Debut al României literare, Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor din România şi Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române); ediţia a II-a, LiterNet, 2004; Ileana Mălăncioiu, Recursul la memorie. Convorbiri cu Daniel Cristea-Enache, Polirom, 2003; Sertarul Scriitorului Român. Dialoguri pe hîrtie, Polirom, 2005; Bucureşti Far West. Secvenţe de literatură română, Albatros, 2005; Un om din Est, Curtea Veche, 2006 (Premiul pentru Critică şi Istorie Literară al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti).
Pentru a consulta TOPUL VINZARILOR, click aici:
http://www.polirom.ro/top10.cgi#fiction
Pentru informatii a consulta OFERTA LA 1 EURO a editurii, click aici:
http://www.polirom.ro/euro.html
Pentru informatii despre toate cartile Editurii Polirom, consultati:
http://www.polirom.ro

Niciun comentariu: