marți, 3 martie 2009

Sven Hassel

Născut în 1917, Sven Hassel este martorul ororilor pe care cel de-al Doilea Război Mondial produce printre oameni. Planificat parcă de providenţă pentru un destin aparte, el are o biografie controversată, care este şi astăzi sursă pentru diverse dezbateri. Cât priveşte creaţiile sale literare, ele au fost concepute în aşa fel încât, de-a lungul timpului, stilul şi tematica abordate au condus la asocieri cu Homer, Haşek sau Hemingway. Opera sa se detaşează de scrierile altor autori prin maniera descriptivă în care redă atmosfera războiului şi tensiunea dictaturii, dar şi prin perspectiva inedită din care priveşte şi prezintă scenele cutremurătoare ale acestuia.
Opera lui Hassel este scrisă într-o manieră deosebită, fiind o combinaţie inedită de macabru şi umor. Imaginile înfăţişate se încarcă de autenticitate şi datorită opţiunii lui Hassel de a nara la persoana întâi, el fiind personajul martor la spectacolului morţii. Scriitura lui are forţă şi sensibilitate în acelaşi timp.

Niciun comentariu: