marți, 3 martie 2009

Tolstoi

Lev Tolstoi

Lev Tolstoi (1828-1910) este unul dintre scriitorii remarcabili ai perioadei cunoscute ca vârsta de aur a literaturii ruse, ce începe cu Puşkin şi se încheie cu Dostoievski, dar şi unul dintre scriitorii ce au mar¬cat evoluţia literaturii universale. Operele sale „Război şi pace“ şi „Anna Karenina“ au avut o influ¬enţă hotă¬râtoare asupra dezvoltării romanului de pretutin¬deni, iar credinţele şi ideile sale filosofice şi estetice, propovăduite de-a lungul vieţii prin celelalte opere, sunt reunite şi cunoscute sub denumirea de tolstoism. După părerea unora, Tolstoi poate fi considerat o mare putere a epocii lui, comparabilă cu ţarismul şi cu Biserica pravoslavnică.
La 34 de ani se căsătoreşte cu Sofia Andreevna Berg, fiica unui medic celebru al vremii; aceasta îi administrează moşia, îi recopiază manuscrisele (transcrie de şapte ori „Război şi pace“!) şi îi dăruieşte 13 copii, dintre care 5 mor de mici.

Niciun comentariu: